مقالات

اجاره سوئیت اصفهان

اجاره سوئیت اصفهان

سوئیت اصفهان می تواندسوئیت اعیانی باشد.

تصویری ازاصفهان زیبا

اجاره سوئیت اصفهان

بااجاره روزانه سوئیت دراصفهان می توانیداثارباستانی وزیبای ان رامشاهده کنید:

کاخ چهل ستون:

کاخ چهل ستون عمارتی است وسط باغ 67000متری باغ چهل ستون .

این بنادرزمان شاه عباس دوم باایینه کاری وکاشی کاری تزئین شده است.

جلوه های این عمارت ستون های عظیم وشیرهای سنگی هستندکه درچهارگوش بناقراردارند.

باغ چهل ستون درخیابانی است عریض وطویل درزمان شاه عباس که اصفهان به عنوان پایتخت انتخاب شدبناشده است.

ارامگاه بسیاری از شعراوعرفای بزرگ دراصفهان که شهری تاریخی است قرارگرفته مانند:ارامگاه واله.ارامگاه صائب تبریزی.ارامگاه همای اصفهانی.ارامگاه میرعمادمجلسی و…

بااحاره سوئیت روزانه اصفهان می توانیدارامگاه این عرفای بزرگ راازنزدیک لمس کنیدولطفشان شامل حالمان شود.

کاخ هشت بهشت:

کاخ هشت بهشت متعلق به سلاطین دوره صفوی است .

ازاین باغ زیبا که باکاشی کاری نقش حیوانات ودرندگان وپرندگان مزین شده است فقط یک قصرتاریخی باقی مانده است.

یک پارگ زیبا نیز دراطراف ان برای گردش ساخته شده است.

چشمه اب معدنی ورتون:

اجاره روزانه دراصفهان علاوه برگردشگری منافع درمانی نیزدارد.

چشمه ورتون در43کیلومتری جاده اصفهان به یزدابی سالم وپاک دراختیارمردم قرارمی دهد.

به خاطراب گرم این منطقه حمام هایی دایراست برای استحمام که تسکین دهنده دردهای عصبی ورماتیسمی است.

پل خواجو:

پل خواجوکه ازدوره تیموری به جای مانده است باکاشی کاری ونقاشی مزین شده است .

این پل که به پل اصفهانوپل بابارکن الدین معروف است هنگام طغیان زاینده رودجالب توجه است.

ابشارشالورا:

پیشنهادمی کنیم بااجاره سوئیت دراصفهان این ابشاربسیارطویل وزیبا رادر65کیلومتری غرب اصفهان مشاهده کنید.

بقعه شاه رضا:

اگرطالب مناطق تاریخی هستیدباسوئیت روزانه دراصفهان می توانیدجویای ان باشید.

این زیارتگاه در84کیلومتری جاده اصفهان به اصفهان قراردارد.

بقعه گنبدی داردکه باکاشی کاری تزئین شده وداخل ان ایینه کاری دوره صفوی صورت گرفته است .

کلیسای وانک:

کلیسای وانک یاسن سوکلیسایی بسیاریزرگ ومجلل درجلفای اصفهان است.این کلیسادارای گنبدی است که طلا کاری شده است وبانقاشی های تاریخی مزین شده است .کتیبه ای نیزبه زبان ارمنی وبه قدمت زمان شاه سلطان حسین دران قراردارد.

انچه که شمارابرای اجاره سوئیت اصفهان ترغیب می کندخریدسوغات باارزش است:

قالی بافی:

قالی بافی دراصفهان اززمان صفوی پابرجاست .دراین شهرکارگاه قالی های زربافت بسیاروجوددارد.

قالیچه های رنگارنگ ان به رنگ های نباتی وروناس و… باطرح شاه عباسی به قیمت ارزان تهیه می شود.

بختیاری وجوشقان نیزدرقالی بافی تابع اصفهان هستندبااین تفاوت که قالی جوشقان نقشی شکسته داردوپشم ان دستریس است.

قلمکارسازی اصفهان:

اوج شهرت اصفهان درقلمکارسازی ان است .

ابداع نقاشی روی پارچه اززمان صفوی دراصفهان گسترش یافته وبیشترلباس های مردان وزنان باقلمکاری تهیه شده است.

درزمان سلطنت رضاشاه این لباس هاکه موردتوجه درباریان بوددربازارقیصریه توسط صنعتگران ویژه طراحی می شد.

 

0/5 (0 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09916669953  رزرواسیون
اجاره سوئیت در اصفهان